ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Beata Skłodowska, Dariusz Kaczyński Spółka Jawna


image
Pozyskanie drewna
Przedsiębiorstwo zajmuje się pozyskaniem drewna w drzewostanach trzebieżowych oraz na terenach poklęskowych. Nowoczesne harvestery umożliwiają wydajną oraz bezpieczną pracę. Ponieważ wiemy, że nie każdą pracę i nie wszędzie są w stanie wykonać maszyny, zatrudniamy również doświadczonych drwali - pilarzy.
image
Zrywka drewna
Firma od lat świadczy usługi z zakresu zrywki drewna. Obecnie, zrywka jest wykonywana przy użyciu maszyn typu forwarder oraz przyczepek nasiębiernych agregowanych z ciągnikiem rolniczym. Zrywka półpodwieszona drewna dłużycowego wykonywana jest ciągnikami typu skidder.
image
Zabiegi pielęgnacyjne lasu
Przedsiębiorstwo bierze aktywny udział w odnowieniach i zalesieniach lasu oraz wykonuje zabiegi pielęgnacji lasu, czyszczenia wczesne i puźne. Współpracuje również ze szkółkami leśnymi.