ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Beata Skłodowska, Dariusz Kaczyński Spółka Jawna


ZAKŁAD USŁUG
LEŚNYCH

Beata Skłodowska, Dariusz Kaczyński
Spółka Jawna

1991

1 lipca 1991 roku – powstaje przedsiębiorstwo pod nazwą Zakład Usług Leśnych w Rozogach. stareLogo
W momencie rozpoczęcia działalności, firma świadczy usługi na terenie Nadleśnictwa Spychowo i zatrudnia siedemnastu pracowników. Podstawą jego działania jest
Ustawa o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 roku. Jest to w tym czasie pierwszy prywatny zakład świadczący usługi leśne powstały na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i jeden z pierwszych w kraju.

1993

1 lutego 1993 roku – w wyniku przeprowadzenia reorganizacji firmy i na mocy Kodeksu Cywilnego został powołany do życia Zakład Usług Leśnych w Rozogach, którego właścicielami są trzy osoby. Liczba zatrudnionych pracowników w tym okresie wynosi 31 osób.

1 marca 1993 roku – przedsiębiorstwo rozszerza teren działalności na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Nawiązana została współpraca z Nadleśnictwem Nowogród.
Zatrudniono kolejnych siedmiu pracowników.

1994

28 września 1994 roku – Zakład Usług Leśnych w Rozogach wychodzi z ofertą usług poza granice kraju i podpisuje umowę z Binnenschiffahrts- Berufsgenosselschaft - Niemcy.

1995

1 stycznia 1995 roku – zakład nawiązał współpracę z kolejnym partnerem, którym jest Nadleśnictwo Jedwabno, podlegające terytorialnie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Pracę podejmuje następnych dziewięciu pracowników.

2001

JD1010Rok 2001 – dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwo przeprowadza modernizację parku maszynowego, wprowadza innowacyjne rozwiązania w gospodarce leśnej poprzez wprowadzenie do pracy zrywkowych maszyn samojezdnych typu forwarder, przedsiębiorstwo rejestruje swoją działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Zakład Usług Leśnych Beata Skłodowska, Dariusz Kaczyński Spółka Jawna, tym samym zmienia swoją osobowość prawną.

 

 

 

2002lasPisz

Styczeń 2002 – zakład rozszerza swoją działalność o Nadleśnictwo Brzeziny, jednocześnie zwiększa zatrudnienie o sześciu pracowników.

4 lipiec 2002 – firma podejmuje prace przy usuwaniu skutków klęski żywiołowej, która dotknęła Puszcze Piską. Prace obejmują teren Nadleśnictwa Nowogród

2007

parkMaszynowyLuty 2007 roku – przedsiębiorstwo powiększa swój park maszynowy o nowoczesny zestaw maszyn wielooperacyjnych do pozyskania i zrywki drewna co stwarza możliwość świadczenia kompleksowych usług na dużych powierzchniach

Lipiec 2007 roku – firma aktywnie uczestniczy w usuwaniu skutków klęski żywiołowej w Nadleśnictwie Przedbórz.
Dzięki właściwej organizacji pracy,jak również doświadczeniu i umiejętnościom zawodowym zatrudnionych osób, przedsiębiorstwo rozpoczyna współpracę na kolejne lata z Nadleśnictwem Przedbórz.

 

2010

oszadzLipiec–październik 2010 rok – maszyny wielooperacyjne przedsiębiorstwa uczestniczą w usuwaniu skutków okiści w Leśnictwie Radłów, fachowość i staranność wykonanych prac została potwierdzona przez pozytywną opinię Nadleśnictwa Olesno.

Sierpień 2010 roku przynosi firmie nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami leśnymi z terenu Litwy.
Efektem współpracy jest rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa na terenie tego kraju.

Przedsiębiorstwo zdobywa Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy.

2011

Kwiecień 2011 roku – firma otrzymuje nagrodę „Jurand 2011” za szczególne osiągniecia w dziedzinie gospodarki przyznaną przez kapitułę „JURANDY 2011” powiatu Szczycieńskiego.

Październik 2011 roku – firma otrzymuje pozytywne referencje za prace wykonane zgodnie ze sztuką leśną przy usuwaniu skutków klęski żywiołowej w Nadleśnictwie Herby